nbcj.net
当前位置:首页 >> 5.7.9.9怎么算24点 >>

5.7.9.9怎么算24点

5×(10-7)+9=24

解:∵已知需把5、7、7、9运用+ 、 - 、 × 、÷计算出24 2 × 12 = 24 ∴(9 - 7)× (7 + 5) = 2 × 12 = 24

有以下几种算法: 1、3+5+7+9=24 2、5*9-3*7=24 3、(7-5)*(3+9)=24 24点游戏: 拿一副牌,抽去大小王后(初练也可以把J/Q/K也拿去),剩下1~10这40张牌(以下用1代替A)。任意抽取4张牌(称为牌组),用加、减、乘、除(可加括号)把牌面上的数算成...

(5+7)×(9-7) =12×2 =24 希望能帮到你,满意请采纳,谢谢。

【5,7,9,9】共有0种算法

只用加减乘除此题无解,用根号则有多解,举例如下: (5+7)×(5-根号9)=24

24点游戏题目【13,-5,-3,7】共有2种算法 1. [﹙13×-5﹚-7]÷-3 2. [﹙-5×13﹚-7]÷-3 二十四点最全面答案!望楼主采纳!

9+5×﹙10-7﹚ =9+5x3 =9+15 =24; 9-﹙7-10﹚×5 =9-(-3)x5 =9-(-15) =9+15 =24; ……

(1-7)*(5-9)=24 (7-1)*(9-5)=24 (5-9)*(1-7)=24 (9-5)*(7-1)=24

6, 9, 7, 5的24点答案: 1: 6 + (9 × (7 - 5)) 2: 6 + 9 ×(7 - 5) 3: 6 - (9 × (5 - 7)) 4: 6 - 9 ×(5 - 7) 5: 6 + (7 - 5) × 9 6: 6 + ((7 - 5) × 9) 7: 6 - (5 - 7) × 9 8: 6 - ((5 - 7) × 9) 9: (9 × (7 - 5)) + 6 10: 9 × (7 - 5) + 6 11: (...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nbcj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com