nbcj.net
当前位置:首页 >> 巧算:125x64x25x5 >>

巧算:125x64x25x5

125x64x25x5 =(125×8)x(25x4)×(5×2) =1000×100×10 =1000000

125x64x25x5 =125×8×4×2×25×5 =(125*8)*(4*25)*(2*5) =1000*100*10 =1000000

125x8x5x8x25 =1000x40x25 =1000x1000 =1000000

64=8*4*2,分开表示为:125*8...4*25...2*5=1000*100*10=10 00 000

解:原式=125*8*50*25*8=1000*50*200=10000000.

(125x64)x(25x5)二8000x125二10000000

125x64x25 =25*5*8*8*25 =5*5*5*2*2*2*2*4*25 =10*10*10*2*100 =200000

125x(25x96) =125x25x8x4x3 =(125x8)x(25x4)x3 =1000x100x3 =300000 64x45-45+46x45 =45x(64+46)-45 =45x(100+10)-45 =45x100+45x10-45 =4500+450-45 =4950-45 =4905 〔3920-(56+44x14)〕除14 =(3920-56-44x14)÷14 =3920÷14-56÷14-44x14...

=125×8×(8×25×2) =1000×400 =400000 . 如有疑问,请追问;如已解决,请采纳

125x25x64=199000

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.nbcj.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com